smile

Hirurška Terapija

Bezbedno, Bezbolno i Brzo

Vađenje neizniklih zuba i umnjaka

Oralno hirurške procedure se smatraju manjim hirurškim zahvatima i najčešće se izvode u uslovima lokalne anestezije, ali je moguće obezbediti i sedaciju pacijenata po potrebi.

Čest problem predstavljaju neiznikli zubi, najčešće umnjaci. Postoji mnogo razloga za tu pojavu kao što su nedovoljan prostor za smeštanje svih zuba ili pojava određenih prepreka na putu zuba nicanja. Da bi se obezbedilo zdravlje i normalno funkcionisanje ostalih zuba, a i sprečile teške upale koje se mogu javiti zbog lošeg položaja delimično izniklih zuba, potrebno je njihovo uklanjanje. Hirurško uklanjanje takvih zuba je danas potpuno bezbolan i bezbedan metod, a oporavak je brz i uspešan.

Hirurško lečenje korena zuba

Hronične upale na vrhu korena zuba i ciste u vilicama se danas rešavaju operativno sa predvidljivim i dugoročnim uspehom.

Hirurškim merama se leče razne nepravilnosti koštanog i mekog tkiva koje se mogu javiti kod pacijenata posle dugog nošenja proteza ili kod kojih je potrebna nadoknada tkiva radi obezbeđenja uslova za adekvatnu protetsku terapiju.

Smile Esthetics Korekcije koštanog i mekog tkiva
Stomatoloska ordinacija Beograd
Stomatoloska ordinacija Beograd
Stomatoloska ordinacija Beograd