smile
Lečenje Zuba

Lečenje Zuba

Savremena endodoncija se temelji na eliminaciji ostećene ili inficirane pulpe a izvodi se posebno dizajniranim aparatima i mašinskim instrumentima što doprinosi brzoj eliminaciji infekcije i efikasnoj sanaciji zuba.